ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је у сали Скупштине општине Алексинац одржана 39. седница Општинског већа. Седницом је председавао Далибор Радичевић, председник Општинског већа и констатовао да седници присуствују сви чланови Општинског већа.. На дневном реду нашло се 15 тачака.

Најпре је усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Алексинац, према коме се број радника са 125 повећава на 127.
Затим су чланови Општинског већа усвојили предлоге Закључка о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за сва три Јавна предузећа са територије општине Алексинац.
На данашњем заседању усвојен је Закључак о упућивању Јавног позива за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха на територији општине Алексинац, којим ће се субвенционисати набавка уређаја на пелет, гас и топлотних пумпи са опредељеним средствима у укупном износу од три милиона динара.
Општинско веће усвојило је Предлог Решења о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о средњорочном плану општине Алексинац.
Средњорочни план омогућава локалној самоуправи да оствари:
• усаглашеност средњорочних планова са локалним документима јавних политика и документима развојног планирања;
• планирање спровођења мера и активности утврђених документима јавних политика и документима развојног планирања у складу са ограничењима средњорочног оквира расхода;
• обједињавање процеса средњорочног планирања и израде буџета;
• стварање претпоставки за интегрисано извештавање о спровођењу плана развоја ЛС, средњорочног плана и програмског буџета.
Остале тачке дневног реда односиле су се на закључење вансудских поравнања са грађанима општине Алексинац услед уједа паса луталица.