ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА РАСТЕ ДО НЕБА !?

ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА РАСТЕ ДО НЕБА !?

,,Дечија недеља” се традиционално одржава у месецу октобру, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на њихове потребе и права у породици, друштву и локалној заједници, право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала

            Циљеви ,,Дечије недеље” су:

  • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
  • презентација до сада постигнутих резултата;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
  • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права. 

Програм ,,Дечије недеље” чини низ активности и акција на републичком и локалном нивоу широм Републике Србије, уз пуно учешће деце и младих, којима је ова манифестација и намењена.

Деца, увек треба да остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, у атмосфери пуног поштовања дечијих права према међународним и домаћим позитивним прописима. То је могуће искључиво ако сви друштвени актери раде заједно на подршци родитељству, укључујући алтернативне облике, чиме се обезбеђује достојанствен живот и подстицај породици и деци која у њој одрастају.

Кроз програм интегрисаних услуга подршке родитељству и раном развоју деце, обухваћене су области здравства, образовања и социјалне заштите. Потребно их је у континуитету унапређивати, у корист побољшања положаја сваког детета у нашем друштву. Дечија недеља, као највећа национална манифестација за заштиту и промоцију  дечјих права идеална је прилика да се говори о резултатима као и изазовима у овој области.

Министарство за бригу о породици и демографију