НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Канцеларија за младе општине Алексинац , покренула је поступак награђивања најуспешнијих студената државних универзитета, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, кориснике студентских стипендија и кредита, чија просечна оцена из школске 2020/2021 године износи најмање 9.00.

У вези са тим потребно је доставити доказ о испуњености услова за добијање награде и контакт телефон, најкасније до петка 28. октобра 2022. године, на писарници Општинске управе општине Алексинац (канцеларија број 13) или путем мејла kzmaleksinac@aleksinac.org.