ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ 2023.

Реклама за Прву хармонику Србије Сокобања 2023. године, режија Милош Паовић.