ПОСКУПЉУЈЕ РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА (извор Блиц)

ПОСКУПЉУЈЕ РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА (извор Блиц)

Неколицина осигуравајућих кућа подигла је цене полисе осигурања од аутоодговорности за око 22 одсто у просеку, што је подигло и укупну цену регистрације.

Kако пише „Блиц“, они који нису променили ценовнике од 1. августа, учиниће то наредних дана. Претходни пут цена полисе осигурања од аутоодговорности промењена је пре пуних осам година – у јулу 2014. године.

Ново поскупљење се не односи на цену укупне регистрације, већ само на поменуту полису. Пример тако говори да ће регистрација која је до сада коштала 27.000 динара добити поскупљење само на трошак полисе који износи 10.500 динара. Kонкретније, 22 одсто поскупљења значиће додатни цех од 2.310 динара.

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић детаљно је за „Блиц“ појаснио разлоге поскупљења.

Основни разлог поскупљења полисе осигурања од аутоодговорности јесте раст цене резервних делова, условљен инфлацијом на светском нивоу. Ту је и раст цена услуга транспорта и процене штете, а значајна ставка која је утицала на поскупљење су и више цене радног часа у сервисима јер смо достигли цене које су актуелне у најразвијенијим европским државама – рекао је за „Блиц“ Јовановић и додао:

Укупна ситуација на тржишту аутомобила се неповољно одражава на пословање друштава за осигурање у делу АО. Са једне стране, производе се све софистициранија и скупља возила, пре електрична, која су подложнија оштећењима, док са друге стране имамо евидентан скок цене половних возила на тржишту, која су репер за одређивање накнаде штета на возилима.

Он наглашава и да је претходни пут цена полисе осигурања од АО промењена 1. јула 2014. године. Од тада до данас, забележена је инфлација од 20,68 одсто. Са друге стране, у 2019. години имали смо промену бонус/малус система у делу повећања бонуса, са 10 на 15 за другу и са 15 на 25 одсто попуста за прву премијску групу.

Јовановић каже и да су на раст цене основне полисе осигурања утицали и међународни фактори.

Наша обавеза и услов да будемо део јединственог тржишта ЕУ, јесте формирање капитала који мора да буде изнад постојећег одн. оног који обезбеђује искључиво испуњење минималних законских захтева. То ће бити велики изазов у условима либерализације тржишта. Искуства земалја региона показују да либерализација готово по правилу доводи до драстичног пада премије осигурања од аутоодговорности. У таквим условима не може се рачунати на јачање позиције капитала и солвентности, већ се у такву фазу мора ући са већ припремлјеним снажним фондовима – објашњава Јовановић.

Генерални секретар УОС каже и да не треба заборавити даље повећање лимита за накнаду штета које прописује Закон о обавезном осигурању у саобраћају. То је континуиран процес који подразума постепено повећање лимита за накнаду штета.

извор Блиц