ПОЛА ПАРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ (извор Алпрес)

ПОЛА ПАРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ (извор Алпрес)

Општина Алексинац објавила је данас Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску  санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац за 2022. годину.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а предмет суфинансирања обухвата неколико мера енергетске ефикасности и то:

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, уз максимални повраћај од 140.000 динара са ПДВ-ом.

Фото: Илустрација (извор Гугл)

Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим уз максимални повраћај 85.000 динара са ПДВ-ом.

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) или замена постојећег ефикаснијим уз максималн субвенцију до 110.000динара са ПДВ-ом.

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора. Удео средства подстицаја и овде износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000 динара са ПДВ-ом.

Фото: Илустрација (извор Гугл)

Набавка и уградњa топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће уз субвенцију од максимално 250.000 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупно планирана средства које Општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 6.225.000 динара.

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији општине Алексинац и на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, а Јавни позив је отворен закључно са даном 25.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти на писарници Општинске управе општине Алексинац, или препоручено поштом на адресу Општине Алексинац.