ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ ЖИТКОВЦА ДЕО НАЦИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ ЖИТКОВЦА ДЕО НАЦИОНАЛНОГ ПРОЈЕКТА

ОШ „Вук Караџић“ из Житковца је постала део великог националног пројекта који је усаглашен са стратегијом развоја образовања и васпитања РС.

У пројекту који траје 2 године учествује 200 школа  и организује га Министарство просвете-одсек за људска и мањинска права, УНИЦЕФ, ЦИП, ЗУОВ.

У оквиру овог пројекта нарочито је важна реализација компонете под називом-Унапређивање капацитета запослених за инклузивно образовање и васпитање као подршка деци и школама из осетљивих група.

Обука ће се реализовати кроз следеће активности: – Онлајн обуке у три модула(сваки модул траје 2 недеље) у периоду од јуна до марта следеће године. Након сваког модула планира се сусрет уживо и активности у школи. Школа ће одредити учеснике за све 3 обуке (према броју запослених). Учесници ће бити обавештени о термину почетка обуке као и начину пријаве.

Следећа активност су три видео обуке које ће се реализовати од августа до јуна наредне године. У периоду од 15. до 31. августа биће организовани састанци са менторима (присуство директора, стручног сарадника и чланова за ИО). У периоду од септембра до краја ове године биће организоване активности хоризонталног учења а од јануара следеће године биће организовани и вебинари и стручни скуп.

Овај пројекат је усаглашен са стратегијом развоја образовања и васпитања РС и ОШ „Вук Караџић“ је у  обавези  да спроведе своје планиране активности и да их уклопи у редовне школске обавезе и задатке.

насловна фото Фејсбук страница ОШ „Вук Караџић“ Житковац

извор Фејсбук страница ОШ „Вук Караџић“ Житковац