„НАЈУГРОЖЕНИЈА” МЕСТА ОД ИЗЛИВАЊЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ(извор Alpress)

„НАЈУГРОЖЕНИЈА” МЕСТА ОД ИЗЛИВАЊЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ(извор Alpress)

Оперативним планом за одбрану од поплава за воде другог реда у општини Алексинац за ову годину евидентирано је 18 приоритетних тачака на којима би могло доћи до поплава у случају наиласка бујичних вода. За њихово санирање потребно је издвојити око 45 милиона динара без ПДВ-а. Овај дукомент је добио сагласност Општинског већа и очекује се његово усвајање од стране Скупштине општине.

Уз мере на заштити од поплава за 2022. годину у Оперативном плану приложен је и програм мера и радова на смањењу ризика од поплава.

Као потреба за редовним одржавањем наводи се Горњокрупачка река у Доњем Крупцу, Селски поток у Глоговици, деоница у зони моста у центру села, Светостеванска река у подручју села Липовца, Добрујевца и Катуна, као и радови на Репушинском и безименом потоку у селу Краљеву.

У Гредетину планирани су радови на више локација на Радевачкој реци, као и на Дошиначком, односно Сувом потоку. У Катастарској општини Лознац санираће се угрожени део Смрђа потока, у Доњем Љубешу Јанков поток, Врћеновачка река узводно од асфалтног пута, Церовачки поток узводно од ушћа Моравице, Радевачка река – потез Кључ и Дашничка река у селу Дашница.

У Породину планирана је водоток Љутица узводно од улива у реку Турију, затим Дреновачки поток узводно од ушћа у Јужну Мораву, Љуптенска река код Дома културе, Честанска река узводно од ушћа у Турију, Мозговачка река низводно од цркве св. Петка и Бршка река узводно од улива у Бованско језеро. У селу Суботинцу планирани су радови на Пустом и Селском потоку узводно од улива у Моравици. Обим радова зависиће и од висине средстава која буду обезбеђе из општинског буџета.

Одбрана од поплава вода на водотоковима другог реда обухваћених локалним годишњим Оперативним планом финансира се средствима локалне самоуправе. Како на територији општине Алексинац реке Јужна Морава, Моравица и Турија припадају водотоцима првог реда, њихово финсасирање иде на терет републичких органа.

ALPRESS