МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА

Oпштина Алексинац упутила је Јавни позив за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха на територији општине Алексинац пореклом из индивидуалних извора у 2023. години.

По овом Јавном позиву суфинансираће се мере замене постојећих индивидуалних уређаја за грејање уређајима на еколошки прихватљивије енергенте, и то: уређајима на пелет – котао или етажна пећ на пелет које као енергент користе искључиво пелет степена искористивости од најмање 90%, уређајима на гас – котао или етажна пећ на гас, топлотним пумпама, уређајима на електричну енергију – котао или етажна пећ на електричну енергију.
Услове пријаве на јавни позив, као и коју документацију је потребно доставити, али и све друге информације, можете пронаћи на следећем линку: