У АЛЕКСИНЦУ СМАЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ

У АЛЕКСИНЦУ СМАЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Према званичним подацима Националне службе за запошљавање – Служба запошљавања Алексинац, у мају 2022.године регистровано је 4.955 незапослених лица на евиденцији, од тога 2.587 жена или 52,21%.

Док је у децембру 2020. године код Националне службе за запошљавање – Служба запошљавања у Алексинцу, регистровано је 5.638 незапослених лица на евиденцији.

Незапосленост је, у односу на децембар 2021. године, смањена за 6,21% или за 323 лица. У односу на исти период – мај 2021., број лица на евиденцији се смањио за 1.105 лица или 18,40%.
У односу на претходни месец-април 2022., број лица на евиденцији се смањио за 90 лица.
Према задњим подацима који се могу наћи код Републичког завода за статистику за 2021. годину укупан број запослених лица у Општини Алексинац био је 9.244. Од тог броја 92,08% је запослено у привредним друштвима, предузећима, установама, задругама и другим организацијама, а 7,1% чине регистровани индивидуални пољопривредни произвођачи.
Смањењу броја незапослених у општини Алексинац, у великој мери доприносе годишњи конкурси Националне службе за запошљавање, као и дугогодишња успешна сарадња Општине Алексинац са Националном службом за запошљавање, што је на свечаној Академији поводом обележавања Дана општине Алексинац 5. јуна 2022. године у свом обраћању истакла Вања Стојковић, заменица директора Националне службе за запошљавање из Филијале Ниш.
За реализацију мера активне политике запошљавања у 2022. години: јавни радови, Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и Субвенције за самозапошљавање, обезбеђена су финансијска средства у укупном износу од 17.600.000,00 динара, од чега учешће Општине Алексинац износи 8.000.000,00 динара, а Национална служба за запошљавање учествује са 9.600.000,00 динара.
О актуелним конкурсима Националне службе за запошљавање, грађани се могу информисати на званичном сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–aleksinac/8746