СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ЗАМЕНУ ЛОЖИШТА (извор Алпрес)

СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ЗАМЕНУ ЛОЖИШТА (извор Алпрес)

Након што је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха на територији општине Алексинац пореклом из индивидуалних ложишта за 2022. годину завршен у првој декади септембра месеца, пре два дана је објављена прелиминарна листа крајњих корисника.

Прелиминарна листа крајњих корисника објављена је на званичној интернет презентацији Општине Алексинац и огласној табли, а због малог броја поднетих пријава, укупно осам, није вршено бодовање.  Како су све пријаве формално исправне, свих осам је прихваћено.

Овом приликом  за уређаје на пелет није било пријава, за уређаје на гас достављено је седам пријава, а за топлотне пумпе достављена је једна пријава.

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Алексинац за 2022. годину за спровођење овог Јавног позива опредељена су средства у укупном износу од 3 милиона динара, којима се суфинансира мера замене постојећих уређаја за грејање ефикаснијим уређајима искључиво за етажно или централно грејање.

Обзиром да планирана средства, због малог броја пријава, неће бити утрошена, планира се да ускоро буде расписан нови Јавни позив за грађане.