ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ У ПРОГРАМУ EU EXCHANGE 6

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ У ПРОГРАМУ EU EXCHANGE 6

На свечаној церемонији у Београду, 24. јуна, председнику општине Алексинац Далибору Радичевићу уручен је Споразум о сарадњи за спровођење пакета подршке за израду средњорочног Плана, у оквиру пројекта Програма EU Exchange 6.

Пакете подршке добило је поред општине Алексинац још 29 ЈЛС. Програм EU Exchange 6 представља повећање кребилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији.
Овај програм финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019, а реализује Министарство финансија, Министарство за европске интеграције, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за јавне политике, док су Стална конференција градова и општина у сарадњи са општином Алексинац имплементациони партнери.
Програм се реализује у периоду од септембра 2021. до септембра 2024. године.