ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ НА 103. МЕСТУ ОД 161. У СРБИЈИ ПО БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПЕРИОДУ ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ НА 103. МЕСТУ ОД 161. У СРБИЈИ ПО БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ПЕРИОДУ ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

Агенција за безбедност саобраћаја је извршила анализу стања безбедности саобраћаја за сваки град и општину у Републици Србији и сачинила  Извештај о стању безбедности саобраћаја за сваку од 161 локалне самоуправе. Општина Алексинац је на 103. месту. 

Анализе су извршене на основу података о саобраћајним незгодама које су се догодиле у периоду од 2017. до 2021. године и података из истраживања индикатора безбедности саобраћаја, које је Агенција за безбедност саобраћаја спровела током 2021. године на територији сваког града и општине у Републици Србији.

Сагледавајући вредности индикатора безбедности саобраћаја за локалну самоуправу Алексинац и поредећи их са резултатима за Републику Србију, као и са циљевима стратегије безбедности саобраћаја, кључни проблеми безбедности саобраћаја којима треба посветити пажњу на територији локалне самоуправе су:

 Коришћење мобилног телефона (теретна возила и аутобуси). На територији посматране ЛС, коришћење мобилног телефона код возача теретних возила и аутобуса је веома високо и спада у категорије веома ниских вредности индикатора.
 Употреба сигурносног појаса на предњем седишту. Вредност овог индикатора је изнад републичког просека и спада у категорију средњих вредности. Међутим, брине пад вредности овог индикатора у односу на 2019. годину за скоро 5%.
 Употреба сигурносног појаса на задњем седишту. Посматрана ЛС је према ово индикатору на нивоу националног просека, вредност овог индикатора је веома ниска и износи свега 20,0%.
 Коришћење заштитних система за децу. Употреба дечијих седишта у посматраној ЛС је изнад националног просека. Међутим, вредност овог индикатора припада категорији веома ниских вредности.
 Употреба заштитних кацига на мотоциклима. Вредност овог индикатора спада у категорију средњих
вредности и испод је националног пресека. Према овом индикатору, посматрана ЛС је међу 45 најлошијих.
 Употреба заштитних кацига на мопедима. Употреба заштитних кацига код ове категорије у посматраној ЛС је мало изнад националног просека. Упркос томе, вредност овог индикатора спада у категорију веома ниских вредности.
 Понашање пешака. Понашање пешака у посматраној ЛС спада у категорије ниских или веома ниских
вредности индикатора безбедности саобраћаја.

Што се тиче статистике, ситуација на територији општине Алексинац је следећа:

 Догодило се укупно 1.012 саобраћајних незгода, од којих је 404 саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
 У саобраћајним незгодама погинуло је 28 лица, док је теже и лакше повређено 548 лица.
 Није успостављен опадајући тренд броја погинулих и повређених лица.
 Погинуло је 6 пешака, што чини 21% од укупног броја погинулих лица у СН.
 Погинуло је 2 бициклиста, што чини 7% од укупног броја погинулих лица у СН.
 Погинуло је 4 возача и путника на мотоциклима и мопедима, што чини 14% од укупног броја погинулих лица у СН.
 Погинуло је 13 лица у ПА, што чини 46% од укупног броја погинулих лица у СН.
 У саобраћајним незгодама где је један од учесника био трактор, погинуло је 2 лица, што чини 7% од укупног броја погинулих лица.

извор Агенција за безбедност саобраћаја