ОБЈАВЉЕНА ЈЕ РАНГ ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ РАНГ ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу расписаног Јавног позива за меру активне политике запошљавања ЛАПЗ између Општине Алексинац и Националне службе за запошљавање, опредељена су средства у износу од 7.500.000,00 динара за доделу субвенције за самозапошљавање.

На конкурсу је стигло 34. захтева, према прописаним условима извршено је бодовање и рангирање поднетих захтева и донета је одлука за 25 захтева на укупан износ од 7.500.000,00 динара.
Резултати конкурса и додатне информације могу се наћи на огласној табли у Националној служби за запошљавање.
извор Фејсбук страница Општине Алексинац