НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, УПОЛА НИЖЕ ОД ТРАЖЕНИХ (извор Алпрес)

НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, УПОЛА НИЖЕ ОД ТРАЖЕНИХ (извор Алпрес)

Општинско веће Општине Алексинац је на данашњој седници одобрило повећање цена комуналних услуга. Корисници ће у будуће изношење смећа, канализацију и потрошњу воде у просеку плаћати више за око девет одсто. Првобитно, комунална предузећа су затражила повећање од 20 одсто, али оснивач, локална самоуправа је прихватила већ поменутих девет одсто. Општина је предузела неколико мера како би спречила значајније повећање цена и тако сачувала колико-толико буџет грађана.

Када су у питању цене „Комуналних услуга” изношење смећа из канти за домаћинства у градском насељу стајаће 5,2 уместо досадашњих 4,75 динара по метру квадратном, што је повећање од 9,4 одсто. За дворишни простор надокнада ће бити 0,30 уместо 0,28 динара по метру квадратном што је увећање за 7,1 одсто. Правна лица из области индустрије плаћаће уместо 9,5 динара по квадратном метру пословног простора 10,5 динара. Правна лица из области угоститељства и промета меса и месних прерађевина до сада су плаћали 20,42 динара, а у будуће 22,3 динара по метру квадратном, што је повећање од 9,2 одсто.

У ценовнику су уведене и две нове одреднице, изношење смећа из контејнера за станове у градском насељу и то 6,5 динара по метру квадратном и за правна лица из делатности трговине 15 динара по квадратном метру пословног простора. Цене су одређене на основу републичког просека код других пружаоца услуга у Србији.

Када је реч о изношењу смећа из контејнера, за домаћинства ван градског насеља ту је уследило повећање од 10 одсто, па уместо досадашњих 380 динара месечне надокнаде нова обавеза за тај период биће 418,19 динара. Уз све наведене цене траба урачунати, односно додати и 10 одсто ПДВ-а, колико он износи за комуналне услуге.

Што се тиче нових цена услуга које пружа ЈКП „Водовод и канализација” оне су повећане за 9,2 одсто колико је и исказана инфлација у првих пет месеци ове године. Нова цена воде за домаћинства по метру кубном је 73,72 динара, за правна лица 198,31, за установе 141,14 и за потрошњу на јавним чесмама и фонтанама 15,3 динара по кубику.

Цена канализације по испуштеном кубном метру за домаћинства је 8,75, правна лица и предузетнике 25,18, за институције и на јавним чесмама и фонтанама 15,3 динара. И на ове цене треба додати 10 одсто ПДВ-а како би се добила коначна сума коју ће потрошачи плаћати.

Општинска влада дала је сагласност на вансудска поравнања са шест особа које су претрпеле штету због уједа паса луталица. У четири случаја та надокнада износи по 33.000, а у два по 43.000 динара. Овог пута, пси луталице „грицнуће” буџет за 218.000 динара.

АЛПРЕС