НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЈОШ ПЕТ ГОДИНА ПОВЕРЕЊА (извор Алпрес)

НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЈОШ ПЕТ ГОДИНА ПОВЕРЕЊА (извор Алпрес)

Чланови Општинског већа општине Алексинац су на данашњој седници разматрали више питања која су у искључиво њиховој надлежности, а дали су и сагласност на Нацрт Одлуке о давању станова изграђених у оквиру пројекта „Интеграција избеглих лица на територији општине Алексинацˮ у закуп са правом куповине.

О одлуци која се односи на поменуте станове на Алексиначком Руднику, 24 стамбене јединице, и 14 индивидуалних кућа са 28 стамбених јединица у Алексинцу, а изграђених уз помоћ страних донација у оквиру „Помоћи националној стратегији и затварању колективних центараˮ, коначну реч даће одборници Скупштине општине Алексинац.

Овом одлуком, стоји у Образложењу Нацрта, ствара се правни основ за закључивање нових уговора о закупу на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице са корисницима који су у току 2005. и 2006. године склопили уговор на одређено време. Нови уговори би се закључивали на годину дана, а када је у питању откуп стамбених јединица он би се обављао у складу са Законом о избеглицама.

Општинско веће је у складу са својим овлашћењима одлучило да за начелника Општинске управе у наредних пет година постави Дејана Милошевића, дипломираног правника из Алексинца, који је ову функцију обављао и у претходном мандату. У овом случају искоришћена је правна могућност по Закону о запосленимa у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којом се прописије да службеник на положају може после протока времена на исто радно место поново бити постављен без јавног конкурса. Иначе, Милошевић је већ два пута биран путем јавног конкурса 2012. и 2017. године.

Општинско веће, по закону, је на неки начин послодавац постављеним лицима, па је у његовој надлежности доношења одлука када су у питању остваривања права тих запослених. У складу са тим већници су изгласали Решење којим се утврђује  начелнику Општинске управе Дејану Милошевићу право на минимални рад и обрачун плата за пуних 10 година радног односа, као и Решење којим се утврђује право Милошевићу на јубиларну награду за деценију рада у локалној администрацији у износу нешто већем од 70.000 динара, односно просечне републичке месечне плате.

Веће је дало сагласност за закључивање вансудских поравнања са оштећеним грађанима због уједа паса луталица. У два случаја оштећеним странкама биће исплаћено по 43.000, а у четири по 33.000 , укупно из општинске касе 218.000 динара. Оштећена лица су из Прћиловице, Алексинца и Моравца. Одштета за пунолетне особе је 33.000, а малолетне десет хиљада више.

Под тачком разно дискутовало је више већника. Изнете су примедбе на стање мобилних тоалета за време јучерашњег вашара, који су по њиховом мишљењу били неуредни и оштећени па су више сметали смрадом него што су били од користи. Председавајући Далибор Радичевић је затражио да стручне службе од „Водовода и канализацијеˮ затраже извештај о поменутим тоалетима.

Изнета је и примедба на лоше стање улучне расвете у делу улица Душана Тривунца и Мајора Тепића, као и на време укључења расвете код аутобуске станице. Радичевић је и по том питању одмах заказао састанак са надлежним службама.