KOSTA TAUŠANOVIĆ (VIDEO)

KOSTA TAUŠANOVIĆ (VIDEO)

Kosta Taušanović (Aleksinac, 16. maj 1854 — Rijeka, 8. februar 1902), srpski političar i ekonomista. Jedan je od osnivača i članova Glavnoga odbora Narodne radikalne stranke. Bio je ministar unutrašnjih poslova (1889-1890) i ministar narodne privrede (1890-1891). Osnovao je Srpsko brodarsko društvo i Klasnu lutriju. Zaslužan je za osnivanje Srpske banke 1895. u Zagrebu. Osnivač je i prvog srpskog osiguravajućeg društva.