ЈАВНИ УВИД НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 2023 – 2028. ГОДИНЕ

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 2023 – 2028. ГОДИНЕ

На основу Закључка Савета за здравље општине Алексинац, донетог на седници одржаној 31. октобра 2023. године, Нацрт Стратегије јавног здравља општине Алексинац 2023 – 2028. године упућује се на јавни увид  до 8. новембра 2023. године.

Позивају се становници општине Алексинац, као и стручна јавност, да се упознају са текстом Нацрта Стратегије путем званичне интернет презентације општине Алексинац www.aleksinac.org и линка: http://www.aleksinac.org/…/strategija_javnog_zdravlja…
Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се у писаном облику са назнаком “Савет за здравље општине Алексинац“ на адресу: Општинска управа општине Алексинац, Савет за здравље општине Алексинац, улица Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац, или лично на писарници Општинске управе општине Алексинац.