ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „КУРИЛОВИЦА“

ИСПИРАЊЕ РЕЗЕРВОАРА „КУРИЛОВИЦА“

У уторак, 17. маја, у преподневним часовима ЈКП „Водовод и канализацијаˮ вршиће прање резервоара Куриловица као и испирaње секундарне водоводне мреже у насељима Бобовиште, Ћићина и Рутевац.

Током испирања  долазиће до пада притиска у мрежи и замућења воде, те у том периоду воду не треба користити за пиће, као и до коначног бистрења и стабилизације.

Из Водовода моле потрошаче да предходно припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Снабдевање водом потрошача у другим насељима где се не врши испирање обављаће се несметано.