ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „НАЈБОЉА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У 2021. ГОДИНИ“

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „НАЈБОЉА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У 2021. ГОДИНИ“

У Врњачкој Бањи, у периоду од 26.-29. маја.2022. године одржани су 25. традиционални сусрети Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије.

Програм рада сусрета носио је назив „Медицинска сестра васпитач као део заједнице учења и учесник у планирању промена у васпитно-образовној пракси“.
Поред континуираног присуства и учешћа Установа на поменутим сусретима, ове године признање „Најбоља медицинска сестра у 2021. години“ , које је за афирмацију професије и допринос струци медицинских сестара у области предшколског васпитања и образовања додељено и уручено медицинској сестри васпитачу предшколске установе „Лане“ Маријани Стевановић.
Признање Маријани Стевановић уручила је представница Министарства просвете науке и технолошког развоја Марија Белензада, док су подршку пружили педагог Мирјана Видојковић и медицинска сестра васпитач Светлана Банковић.