VAUČERI ZA ODMOR U SRBIJI VAŽIĆE DO 30. NOVEMBRA

VAUČERI ZA ODMOR U SRBIJI VAŽIĆE DO 30. NOVEMBRA

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, prihvatili su inicijativu udruženja „Moja Srbija“ za produženje roka važenja dodatne kvote vaučera za odmor u Srbiji. Novi rok do kada građani mogu iskoristiti svoje vaučere je 30. novembar.

U inicijativi se navodi da su nove subvencije za odmor u Srbiji, koje su odobrene od strane Vlade Republike Srbije, izazvale veliko interesovanje, ali su zbog velikog broja vaučera i kratkog roka u kome oni mogu da se koriste, mnogi građani imali probleme pri pronalaženju slobodnog smeštaja. Zbog toga je predloženo da se rok u kome vaučeri mogu da se iskoriste produži.

Vlada Republike Srbije odobrila je 200 000 vaučera u vrednosti od po 15 000 dinara za sve građane koji ispunjavaju predviđene uslove, kao i dodatnih 100 000 vaučera u vrednosti od po 10 000 dinara za one građane koji su ostvarili svoja prava i dobili vaučer od 5 000 dinara u januaru ove godine.

Za samo sedam dana podeljeno je skoro 150 000 vaučera, a mnogobrojni ugostiteljski objekti će zahvaljujući ovoj akciji, tokom avgusta, septembra i oktobra biti popunjeni do poslednjeg mesta.

„Produžetak akcije do 30. novembra pomoći će građanima da nađu odgovarajući smeštaj i da lakše planiraju svoj odmor u Srbiji, a sa druge strane, pomoći će i ugostiteljima da popune kapacitete tokom novembra, koji je najnepopularniji period za turizam, tokom koga su mnogi objekti potpuno prazni“, rekli su iz udruženja „Moja Srbija“.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji se tokom prethodnih sedam godina pokazala kao jedna od najisplativijih i najpopularnijih subvencija u srpskoj privredi. Domaći turizam svake godine beleži dvocifrenu stopu rasta, a uvećani prihodi od domaćih turista neminovno dovode i do povećanja nivoa investicija u turističku infrastrukturu.

izvor Moja Srbija