ПОЗИВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

ПОЗИВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Министарство туризма и омладине позива физичка лица да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја.

Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.
С тим у вези позивају се сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима, моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.
Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.
У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка 9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.
За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем мејла stefan.djuric@aleksinac.org или на телефеон 018 809 007.
Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем мejла turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.
извор Aleksinac.org