IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SA ALROK FESTIVALA STEFANA ŽIVKOVIĆA INTRUDERA (FOTO)

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SA ALROK FESTIVALA STEFANA ŽIVKOVIĆA INTRUDERA (FOTO)

Stefan Živković je rođen 1992. u Žitkovcu. Osnovnu i srednju školu završio u Žitkovcu i Aleksincu. Fotografjom se iz hobija, kasnije i profesionalno, bavi duži niz godina.

Trenutno zaposlen kao novinar i uređivač portala „Alpress” u Aleksincu gde svakodnevno beleži kulturna i društvena dešavanja. Svojim fotografjama ilustrovao tekstove u Al novinama, Novostima juga, Narodnim novinama, Večernjim novostima i Politici.
Član je Foto kluba Aleksinac od 2019. godine. Svoje radove kolektivno izlagao u Aleksincu i Nišu.

Kolektivne izložbe:
− 5. klupska izložba fotografja Foto kluba Aleksinac (Aleksinac, 2019.)
− 6. klupska izložba fotografja Foto kluba Aleksinac (Aleksinac, 2020.)
− AlRok Fest – Izložba fotografija sa IV AlRok festivala (Aleksinac, 2020.)
− 34. Prolećni likovni salon ULUA (Aleksinac, 2021.)
− 7. klupska izložba fotografja Foto kluba Aleksinac (Aleksinac, 2021.)
− 15. klupska izložba fotografja UFA „Suva Planina” Niš (Niš, 2021.)
− 8. klupska izložba fotografja Foto kluba Aleksinac (Aleksinac, 2022.)