ПРОГРАМ „ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ“

ПРОГРАМ „ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ“

У Палати Србија, општина Алексинац је са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог потписала Меморандум о подстицају запошљавања високо образовних Рома и Ромкиња у локалним самоуправама, уз подршку Програма Немачке развојне сарадње ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

У име општине Алексинац меморандум о сарадњи потписала је заменица председника општине Алексинац Маријана Радивојевић.
Партнери у реализацији Програма су и Удружење Ромских студената и Канцеларија за Инклузију Рома АП Војводине, а двадесет јединица локалне самоуправе је изабрано на основу Јавног позива, у којима ће се двадесет и шест високо образовних Рома и Ромкиња запослити на позицијама као што су програмер инжењер, дипл. грађевински инжењер, машински инжењер, дипл. економиста, правник, али и васпитач и професор физичког васпитања и друго.
Програм „Подстицање запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“ је развијен кроз партнерску сарадњу укључених партнера како би резултати довели до запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у јавном сектору и једнозначне поруке да је образовање основа развоја сваке земље и друштва.
Програм ће трајати наредних осам месеци, а на општини Алексинац је да обезбеди радно ангажовање једном припаднику ромске националности у складу својим стеченим образовањем.