РАСПИСАН КОНКУРС КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА „ГОРДАНА БРАЈОВИЋ“ АЛЕКСИНАЦ 2024.

РАСПИСАН КОНКУРС КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА „ГОРДАНА БРАЈОВИЋ“ АЛЕКСИНАЦ 2024.

Организациони одбор 27. Књижевних сусрета „Гордана Брајовић” Алексинац 2024. расписује К О Н К У Р С

1. За најбољу књигу намењену млађем и старијем дечјем узрасту, без обзира на литерарни род.
Награду у овој категорији додељујe Општина Алексинац.
2. За дечје стваралаштво из области поезије и прозе.
3. За школски часопис.
Радови под тачком 2. ће бити разврстани у три категорије:
а) од 1. до 4. разреда основне школе,
б) од 5. до 8. разреда основне школе,
в) од 1. до 4. разреда средње школе.
Сваки ученик може конкурисати са највише 3 рада за обе области (поезија и проза).
Теме су по избору ученика.
Ђачки радови морају бити откуцани ћирилицом (фонт Times New Roman, величина 12), са пуним именом и презименом, адресом, бројем телефона, називом и адресом школе, разредом и одељењем.
Предлоге са образложењем и књигама под тачком 1. и радове под тачком 2, као и часопис, послати у 3 примерка, искључиво поштом, најкасније до 31. децембра 2023. године на адресу (са назнаком):
За конкурс „27. Књижевни сусрети Гордана Брајовић”
Центар за културу и уметност Алексинац
Душана Тривунца 15
18220 Алексинац
Додатне информације на тел. 064 / 893 37 30, 018 / 804 618 локал 106.