ПРОДУЖЕН РОК ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРИВРЕДНИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

ПРОДУЖЕН РОК ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРИВРЕДНИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

Министарство рударства и енергетике Републике Србије је 23.6.2022. године упутило препоруку за продужетак рока трајања Јавног позива за учешће на конкурсу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Алексинац.

Разлог продужетка Јавног позива је недовољан број пријављених привредних субјеката, а све из разлога како би се становницима Општине Алексинац приликом каснијег конкурисања обезбедила могућност реализације већег броја мера и већег избора привредних субјеката.