АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА И ЛАРВИ КОМАРАЦА

АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА И ЛАРВИ КОМАРАЦА

Општинска управа општине Алексинац обавештава грађане да ће се од суботе 26. августа до недеље 27. августа 2023. године изводити акције сузбијања крпеља на фреквентним зеленим површинама на територији општине Алексинац и сузбијање ларви и одрасле форме комараца на територији општине Алексинац.

Акције ће изводити заједно предузећа ДЕ МУС доо Сурчин и СИНИТРА ДДД доо Ваљево.

Сузбијање крпеља вршиће се у суботу 26. августа у преподневним часовима, уређајима са земље у парку Брђанка и другим мањим зеленим површинама у Алексинцу, Старом и Новом гробљу и неформалним излетиштима у околини, парковима на Ал. Руднику и у Житковцу, на уређеном делу обале Бованског језера и на меморијалним местима, односно у истом обиму и на истим површинама као претходних година.

Да би се акција успешно реализовала и избегле нежељене последице моле се грађани да у време третмана не бораве на поменутим локацијама и не изводе кућне љубимце. Пчелари се обавештавају да предузму мере заштите пчелињих друштава уколико иста држе у непосредној близини наведених локација.

Сузбијање ларви и одрасле форме комараца вршиће се у суботу 26. августа и недељу 27. августа.

Сузбијање ларви комараца у барама, ископима, каналима и деловима старог корита реке Јужне Мораве и појединим деловима тока реке Моравице вршиће се директним аплицирањем ларвицидног препарата у водене површине које су станишта ларви комараца и не представља опасност за пчеле.

Сузбијање одрасле форме комараца вршиће у дневним часовима на доступним површинама под трском, дрвенастом и другом високом вегетацијом на обалама описаних водених површина на којим се претходно врши третман ларви. У вечерњим часовима, у времену од 18:00 часова до 22:00 часа вршиће се у насељеним местима и то:

у суботу 26. августа у насељима: Бован, Суботинац, Алексиначки Бујмир, Катун, Дражевац, Велики Дреновац, Грејач, Банковац, Тешица, Моравски Бујмир, Лужане и Нозрина,

у недељу 27. августа у насељима: Бобовиште, Ћићина, Рутевац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Витковац, Доњи Љубеш, Срезовац, Горњи Љубеш, Корман, Трњане и Доњи Адровац.

Сузбијање одрасле форме комарца вршиће се са возила ULV уређајима и термалним замагљивањем и представља опасност за пчеле, па је потребно да грађани који живе у непосредној близини површина где ће се изводи акција у дневним часовима (баре, ископи и слично), као и грађани у насељеним местима у којима ће се вечерњим часовима изводити акција, спрече кретање пчела за време вршења акције.

Уколико због неповољне временске ситуације буде потребно одлагање или прекидање акција грађани ће бити благовремено обавештени.

Детаљније информације о локацијама и току акције заинтересовани могу добити од Владимира Никодијевића, руководиоца акције испред Општинске управе општине Алексинац на телефон 060 2182244