БЕСПОВРАТНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

БЕСПОВРАТНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

У оквиру програма „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“, Министарство привреде је расписало конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим предузећима, предузетницима и задругама у укупном износу од око 1,4 милијарде динара. Предузећа могу да конкуришу за помоћ у износу до 25 одсто нето вредности опреме, максимално до 5.000.000 динара.

Средства се могу користити за набавку нове производне опреме или машина, транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта, нових делова и специјализованих алата за машине, машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње, као и грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Од 2015. године, од када се спроводи програм подршке малим предузећима, до сада, помоћ је добило 4.121 мало предузеће и предузетника укупне вредности 9,3 милијарди динара. Укупна вредност инвестиција ових одобрених захтева износи 44,8 милијарди динара.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2023. године.

извор Министарство привреде