ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Општина Алексинац, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине оглашава Јавни увид у Нацрт просторног плана општине Алексинац за период 2022 – 2032. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алексинац за период 2022 – 2032. године.

Јавни увид биће одржан од 24. августа до 22. септембра 2023. године, сваког радног дана у згради Општинске управе општине Алексинац и доступан на званичној интернет страници Општине Алексинац www.aleksinac.org.
Јавна седница Комисије за jавни увид биће одржана по завршетку jавног увида, у уторак, 3. октобра 2023. године са почетком у 15:30 часова у сали Скупштине општине Алексинац.
Физичка лица и представници правних лица која у току трајања увида поднесу примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити.
Детаљније информације можете наћи на линку: http://www.aleksinac.org/…/oba…/1981-2022-2032-2022-2032