У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ 97,7% СТАНОВА

У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ 97,7% СТАНОВА

Резултати пописа показују да су у Републици Србији, према густини настањености најзаступљенији станови који имају површину од 20 m² до 30 m² по лицу и станови који у просеку имају 1 до 1,25 соба по лицу.

Према резултатима Пописа 2022, највећи број станова је у приватном власништву. Пописано је укупно 3 536 885 станова у приватној својини, што чини 97,9% од укупног броја станова.

Станова са својином која није приватна има 33 724, што је мање од 1% целокупног стамбеног фонда.

Пописано је укупно 2 292 325 станова (или 87,3% од укупног броја настањених станова) у којима је бар један од чланова домаћинства власник, док 325 743 (или 12,4%) користе закупци, подстанари или сродници.