ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ЗАПОЧЕТИХ ПО СТАРИМ ПРОГРАМИМА

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА ЗАПОЧЕТИХ ПО СТАРИМ ПРОГРАМИМА

Влада Србије усвојила је, на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, закључак којим се предвиђа да се студентима који су уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године продужи рок за завршетак студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија.

Иницијативу за продужетак рока за завршетак студија „старим“ студентима предложила је Студентска конференција универзитета Србије, а подржао га је први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремиће измене и допуне Закона о високом образовању ради омогућавања продужетка рока за завршетак студија и покренуће дијалог са СКОНУС-ом и универзитетима у циљу утврђивања дугорочног решења са оптималним роком за завршетак студија по старим програмима.

извор Министарство просвете, науке и технолошког развоја