ОПШТИНСКО ВЕЋЕ О КАТАСТРОФАМА, РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА И ПРИПАЈАЊУ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА (извор Алпрес)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ О КАТАСТРОФАМА, РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА И ПРИПАЈАЊУ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА (извор Алпрес)

Чланови Општинског већа општине Алексинац су на данашњој седници разматрали неколико тачака из надлежности њиховог одлучивања, док су се за већину докумената изјашњавали, а коначну реч даће општински парламент. Усвојена је Процена ризика од катастрофа општине Алексинац која је дефинисала седам опасности на које треба обратити пажњу приликом планирања деловања у евентуалним ванредним ситуацијама. У складу са тим проценама у посебном Решењу одређени су и субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Алексинац. Претходно се позитивно о овим документима изјаснио и Општински штаб за ванредне ситуације.

Општинска влада подржала је и Програм унапређења општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу који предвиђа уређење и формирање зелених површина око Фабрике воде „Бресје”. За те намене требало би да се издвоје, зависно како пристижу средства, око 2,3 милиона динара, а извор финансирања би биле накнаде за коришћење дрвета из ове и прошле године.

Општинско веће је усвојило и Извештај о раду Жалбене комисије што је била законска обавеза. На жалост или срећу у извештајном периоду није било жалби и поступања по њима. На данашњој седници Већа био је само један захтев за давање сагласности ради вансудског поравнања са оштећеном грађанком из Алексинца због уједа паса луталица којој ће припасти надокнада од 33.000 динара.

Од бројних тачака о којима су се изјашњавали чланови Општинског већа, а о чему коначно одлучују одборници Скупштине општине Алексинац, међу најзначајнијима је и други овогодишњи ребаланс Буџета алексиначке локалне самоуправе. И док је у марту била прерасподела прихода и расхода у оквирима већ раније предвиђене висине Буџета у другом предлогу измена повећава се планирани прилив у општинској каси за 40 милиона, па се планира на укупни приход од скоро милијарду и 943 милиона динара. Од тога текући приходи и примања су милијарду и 557 милиона, а остало су пренета и неутрошена средства из ранијих година. Како се могло чути до увећања буџета је дошло пошто су повећани приходи за 44 милиона динара добијених од стране Републике. За преко 23 милиона је већи план од првобитног када су у питању средства добијена од пореза на зараду, али за поједине приходе који следују Буџету се процењује да ће бити мањи него што је планирано.

Општинско веће је подржало и Одлуку о покретању поступка припајања установе Градско позориште „Театар 91” овдашњем Центру за културу и уметност. Пре тога, на ову статусну промену позитивно су се изјаснили и управни одбори ове две установе из области културе. Већник Емилијан Милосављевић је похвалио ову иницијативу казавши да овим спајањем неће бити отпуштања радника, нити ће корисници услуга било шта да изгубе, а Локална самоуправа уштедеће на годишњем нивоу око 3 милиона динара. Овај члан Већа је био међу онима који су врло позитивно похватили извештај о раду у протеклој школској години и плану рада у овој школској години Предшколске установе „Лане” у којима поред осталог стоји да ће се због смањења броја деце рад одвијати у 24 објеката, од којих 19 на селу, што је два мање у односу на претходни период. У три алексиначка села Прћиловици, Грејачу и Глоговици тренутно нема предшколских група, а у Доњем Сухотну су се стекли услови за њено отварање. Нажалост у овим документима нисмо приметили да је указано на један од проблема који имају грађани наше општине са ограниченим смештајним капацитетима када су у питању најмлађи суграђани. Према нашим информацијама постоји листа чекања на којој се налазе и деца оба запошљена родитеља што на неки начин отежава функционисање младих брачних парова и можда их подстиче на промену средине живљења.

Општинско веће се сагласило и о понуђеним документима који омогућавају покретање израде Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Брадарац” и „Мозгово”, као и израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину намере изградње ових објеката. Како смо незванично сазнали још пре годину и по дана се јавио заинтересовани инвеститор из Београда и у ову процедуру се кренуло опрезно након што су одржани састанци у насељима која су у катастарској општини где ће евентуално бити ове ветроелектране.