О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

После двогодишњег одлагања, узрокованог пандемијом ковида 19, у октобру ове године Републички завод за статистику (РЗС) ће реализовати Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији. Припреме за овогодишњи Попис су увелико одмакле – завршен је конкурс за избор 2.500 инструктора, а пред нама је конкурс за избор 15.000 пописивача.

Попис становништва је најкомплексније статистичко истраживање – на само по садржају и методолошким решењима, већ и по својој специфичној организацији. За потребе теренске реализације пописа биће ангажовано више од 20.000 учесника.

За разлику од свих досадашњих пописа, у којима су подаци прикупљани попуњавањем папирних упитника, у Попису 2022. године први пут ће се за прикупљање података користити преносиви рачунари, односно лаптопови. Метод спровођења пописа је традиционални, пописивачи прикупљају податке директно од грађана, идући „од врата до врата”. По први пут се у попису неће попуњавати папирни упитници већ се подаци уносе у  електронске упитнике помоћу лаптопова.

Методологија Пописа 2022. у потпуности је усаглашена са међународним препорукама за пописе који се спроводе око 2020. године.

У складу са Законом о званичној статистици и Законом о попису, подаци прикупљени у Попису користиће се искључиво у статистичке сврхе, а РЗС ће преузети све административне, техничке и организационе мере неопходне за заштиту прикупљених података.

Подаци прикупљени у Попису не могу се употребљавати у сврху утврђивања обавеза грађана, нити се могу користити као доказ за остваривање права грађана.

Прелиминарни резултати Пописа биће објављени у року од месец дана од завршетка теренског прикупљања података (до краја новембра 2022. године), а коначни резултати ће се објављивати у складу са планом публиковања, сукцесивно, почев од априла 2023. до јуна 2024. године.

Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, при чему се одређени послови у вези са Пописом на територији општина, градова и Града Београда обављају преко пописних комисија. Крајем маја формирана је 161 пописна комисија. Пописне комисије имају од 3 до 7 чланова – у зависности од броја становника, броја насељених места и површине територије. Такође, у 74 општине/града са вишенационалним саставом становништва именовали смо у сарадњи са Координацијом националних савета националних мањина 88 чланова представника националних мањина.

У припреми и реализацији Пописа, у оквиру своје надлежности, учествују  и Министарство правде,  Министарство спољних послова и посебне организације (РГЗ, Комесаријат за избеглице и миграције), јединице локалне самоуправе и други органи, организације и институције.

Непосредни извршиоци Пописа на терену су инструктори и пописивачи. Предвиђено је да се за теренску реализацију пописа ангажује око 2.200 инструктора и око 15.000 пописивача.

С обзиром на то да ће се у Попису користити електронски упитници, потребно је да сви непосредни учесници  поседују основна знања из области рада на рачунару.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Обуци ће присуствовати око 20% више кандидата од потребног броја (инструктора и пописивача) како би се обезбедила неопходна резерва у случају одустајања током пописа. Предност ће имати лица са вишим нивоом образовања и незапослени.

Грађани заинтересовани за рад у Попису пријављују се искључиво преко интернета, и то попуњавањем електронске пријаве на сајту РЗС-а (www.stat.gov.rs) или сајту Пописа (popis2022.stat.gov.rs), о чему се обавештавају у јавном позиву. Пријављивање траје од 22. јула до 5. августа. Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године.

Почетком званичне статистике у Србији сматра се 18. април 1862. године, када је кнез Михаило Обреновић потписао акт којим се Економско одељење Министарства финансија обавезује да води статистичке послове за све гране државне управе. Начелник одељења био је проф. др Владимир Јакшић.

Економско одељење, Статистичко одељење, Управа државне статистике, Статистички уред, Завод за статистику и евиденцију, Завод за статистику и Републички завод за статистику – називи су институција које су у претходних 160 година водиле званичну статистику Србије.

Први попис становништва у Србији извршен је 1834. године, између два светска рата извршена су два пописа становништва, док је после Другог светског рата први попис извршен 1948, као „скраћени попис” у сврху обнове инфраструктуре и захтева за надокнаду штете, а након 1961. године попис се одвија на десет година.

извор Републички завод за статистику