НЕ ПРЕТРЧАВАЈ ЖИВОТ, ПРЕЂИ НА ПЕШАЧКИ

НЕ ПРЕТРЧАВАЈ ЖИВОТ, ПРЕЂИ НА ПЕШАЧКИ

Укупан број смртно страдалих лица у саобраћајним незгодама у првих шест месеци 2023. године смањен за 10% у односу на исти период 2022. године. Ипак, број смртно страдалих пешака се повећао за 7%, а њихово учешће у укупном броју погинулих у саобраћају достиже чак 30%.

Другим речима, свакатрећа особа која је ове године изгубила живот у саобраћају је пешак.

За првих шест месеци 2023. године смртно је страдало 65 пешака, односно 4 лица више у односу на исти период прошле године.
Због повећаног страдања пешака, Агенција за безбедност саобраћаја покреће кампању под називом „Не претрчавај живот, пређи на пешачки“ која ће се реализовати у периоду од 10. до 30. августа 2023. године са циљем да пешацима, који су препознати као рањива категорију учесника у саобраћају, скрене пажњу на важност безбедног понашања у саобраћају, са посебним акцентом на прелазак улице на за то предвиђеним и обележеним местима.