НАСТАВЉЕН ПРОЦЕС КА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ

НАСТАВЉЕН ПРОЦЕС КА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА АЛЕКСИНАЧКЕ ОПШТИНЕ

Општина Алексинац упућује  ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу 1-ЈП1/22 привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Алексинац.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

  • заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће.
  • постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.
  • постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.
  • набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.
  • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.
  • набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.
  • набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

По Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

  • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
  • да имају атесте за материјале и производе.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на званичној интернет презентацији општине Алексинац www.aleksinac.org или на пријавници Општинске управе општине Алексинац.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 24. јуном 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити заменици председника општине Алексинац, на контакт телефон: 060/318-22-09, као и путем електронске адресе: е-mail: zamenik@aleksinac.org

Сва питања и одговори биће објављени на званичној интернет презентацији општине Алексинац, линк:

http://www.aleksinac.org/index.php/2021-10-11-11-40-45/27-informacije/1390-energetska-sanacija