МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ-1.ОКТОБАР

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ-1.ОКТОБАР

Савремено друштво карактерише демографско старење, процене су да ће се број старијих у периоду од 2000. године до 2050 удвостручити и са 605 милиона порасти на 2 милијарде.

 

Европа ће свакако бити најстарији континент са 33,6% старијих особа у укупној популацији, док ће у Србији 2050. године 32,3% становника бити старије од 60 година. Ове чињенице довеле су до тога је је почело више да се говори о старењу не само као о проблему, већ као о изазову који се поставља пред владе, институције, академски и цивилни сектор,као и саме старије.

Управо Међународни дан старијих особа 1. октобар представља могућност за покретање дијалога у друштву. Слоган овогодишње кампање је „Заузми став према предрасудама везаним за старење и старије особе” изабран је са циљем да се са једне стране скрене пажња јавности на постојање предрасуда и стереотипа везаним за старење и старије особе, а са друге да се промовише позитивна слика старења кроз примере добре праксе.

Потребно је стално подизати свест јавности о доприносу старијих људи у друштву и њиховом значају. Потребно је „раскринкати“ стереотипе да су старије особе, конзервативне, беспомоћне, болесне, да мање вреде, да су неспособне за рад.А да би се борили против стереотипа и предрасуда потребна нам је помоћ самих старијих зато:

Будите активни!

Упражњавајте здраве стилове живота и редовно контролишите своје здравље!

Образујте се, будите отворени за учење нових вештина!

Негујте своја пријатељства и стварајте нова!

Имајте позитиван став према старењу, истраживања су показала да особе које имају позитиван став према старењу дуже живе од оних са негативним ставом!

Током 1. октобра организације Црвеног крста Србије организоваће многобројне активности које ће бити усмерене на старије и сензибилизацију јавности на тему старења и старости. Придружите се и ви и „Заузмите став према предрасудама везаним за старење и старије особе”.

извор Црвени крст Србије