КАЛЕНДАР РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

КАЛЕНДАР РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

 

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2023. године, а завршава се у петак, 29. децембра 2023. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2024. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 24. маја 2024. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. маја 2024. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у четвртак, 15. августа 2024. године.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у среду, 8. новембра 2023. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2023. године.
Зимски распуст почиње у понедељак, 1. јануара 2024. године, а завршава се у петак, 19. јануара 2024. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2024. године, а завршава се у понедељак, 6. маја 2024. године.

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих
стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 24. јуна 2024. године, а завршава се у петак, 30. августа 2024. године.

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2024. године.

У школи се празнују и:
1) 21. октобар 2023. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату;
2) 27. јануар 2024. године, Свети Сава – Дан духовности, школска слава;
3) 22. априла 2024. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату;
4) 9. мај 2024. године, као Дан победе;
5) 28. јун 2024. године, Видовдан – спомен на Косовску битку.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у дане када школа и иначе не ради.

У школи се обележавају и:
1) 8. новембар 2023. године, као Дан просветних радника;
2) 21. фебруар 2024. године, као Међународни дан матерњег језика;
3) 10. април 2024. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 16-22. априла 2024. године, и то:
1) од уторка, 16. априла до петка, 19. априла 2024. године, електронским путем преко портала Моја средња школа;
2) у петак, 19. априла и понедељак, 22. априла 2024. године, непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2024/2025. годину биће организовани у периоду од 10-19. маја 2024. године, и то за упис у:
– средње музичке школе;
– средње балетске школе;
– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у
области уметности;
– одељења за ученике са посебним способностима за математику;
– одељења ученика са посебним способностима за физику;
– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;
– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност;
– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју;
– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију;
– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика);
– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику.

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт одржаће се у суботу, 8. јуна и понедељак, 10. јуна 2024. године.

извор Министарство просвете