ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ МАЊИХ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ МАЊИХ ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Општинска управа општине Алексинац – Одељење за урбанизам и имовинско правно послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине спроводи Јавни увид по скраћеном поступку због мањих измена плана генералне регулације Алексинца.

Јавни увид по скраћеном поступку од 15 дана у Измене и допуне плана генералне регулације, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 22. септембра до 6. октобра, када је и последњи дан за подношење примедби.
Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације ће бити изложен у холу зграде Општинске управе, а информације о нацрту плана се могу добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 12 часова.
Измене се односе само на текстуални део плана у делу правила изградње површина и објеката осталих намена, правила изградње производних делатности.
Јавна презентација плана, одржаће се у Скупштинској сали Општинске управе општине Алексинац, у улици Књаза Милоша 169, 27. септембра 2022. године, са почетком у 13 часова.
У току поновљеног јавног увида, сва физичка и правна лица могу поднети примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику и исте могу образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Алексинац.
Заинтересована лица могу, током увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Одсеку за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине преко писарнице најкасније до 6. октобра 2022. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се дана 07. октобра 2022. године.