ЈАВНИ ПОЗИВ ЗA СПРОВОЂЕЊE МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗA СПРОВОЂЕЊE МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

Закључком Општинског већа општине Алексинац упућује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алексинац.

Предмет јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:
Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
Постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
Постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице;
Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас;
Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу;
Уградња топлотних пумпи;
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора;
Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем и Израда техничке документације.
Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.