ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ОСМИ РОЂЕНДАН БЕЛЕЖНИШТВА У СРБИЈИ ТЕЛЕФОНСКИМ САВЕТОВАЊЕМ ЗА ГРАЂАНЕ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ОСМИ РОЂЕНДАН БЕЛЕЖНИШТВА У СРБИЈИ ТЕЛЕФОНСКИМ САВЕТОВАЊЕМ ЗА ГРАЂАНЕ

У четвртак, 15. септембра 2022, јавни бележници обележиће осам година од успостављања јавнобележичког система у Републици Србији отварањем три посебне телефонске линије, како би уживо одговарали на питања грађана или их упутили на начин на који могу да остваре своја права.

Јавнобележничка комора Србије позива грађане да се јаве и поставе питање уживо у разговору са јавним бележницима на телефонске бројеве 065/ 415 88 24, 065/415 88 25, 065/415 88 26 Ове линије биће отворене у четвртак од 11.00 до 14.00ч.

Јавни бележници који 15. септембра буду дежурали на овим линијама, трудиће се да одговоре на што већи број позива.

Ово телефонско саветовање за грађане ЈКС организује поводом осам година од увођења јавног бележништва, настављајући рад на најширој едукацији о јавнобележничком систему.

 ЈКС жели да допринесе општој информисаности о улози јавних бележника у правном систему, о надлежностима у пословима око промета непокретности, овери потписа и преписа, оверама пуномоћја и опозива пуномоћја, регистру завештања, начину поверавања оставинских поступака јавним бележницима и свим другим евентуалним дилемама везаним за њихове надлежности.

Прве 94 канцеларије јавних бележника у Србији отворене су 1. септембра 2014. године, са задатком да јачају правну сигурност, растерете судове, убразају и контролишу правни промет. Данас у Србији има 227 јавнобележничких канцеларија,  а овај систем  се се у претходним годинама убрзано развијао и у обиму надлежности.

извор Јавнобележничка комора Србије