ВРЕДНА ДОНАЦИЈА

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА

фото: facebook „Смех и суза“
Филип Клаин, наставник информатике и рачунарства у ОШ ,, Десанка Максимовић“из Чокота и Медицинској школи ,,Др Миодраг Лазић“ из Ниша, донирао је школи „Смех и суза“ софтвер за слепе и слабовиде ученике ,,Feel Maths“ који ће бити употребљен и у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Посебно ће се користити за индивидуалне логопедске вежбе, индивидуалне психо-моторне вежбе и у непосредном раду тифлолога са слабовидом и слепом децом. Дефектолози, олигрофенолози, логопеди и тифлолози ove школе ће сарађивати на даљем усавршавању и надоградњи овог математичког софтвера.