ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ НЕГО У ИСТОМ ПЕРИОДУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ НЕГО У ИСТОМ ПЕРИОДУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

У другом кварталу 2022. године укупан број запослених је износио 2 304 656 лица.

Од укупног броја, 1 852 663 запосленo je у правним лицима, 395 194 представљају предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 56 799 лица представљају регистровани индивидуални пољопривредници.

У односу на други квартал 2021. године, укупан број запослених је већи за 34 262 лица, односно за 1,5%, при чему је број запослених у правним лицима порастао за 38 901 лице, тј. за 2,1%, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 172 лица, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за  4 811 лица, тј. за 7,8%.

У односу на претходни квартал, укупан број запослених је већи за 20 370 лица, тј. за 0,9%, при чему је број запослених у правним лицима порастао за 17 206 лица, тј. за 0,9%, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 4 391 лице, тј. за 1,1%, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 1 227 лица, тј. за 2,1%.

извор Републички завод за статистику