УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОМЕНЕ МАЛЕ МАТУРЕ

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОМЕНЕ МАЛЕ МАТУРЕ

Нaционални просветни савет дао је позитивно мишљење и једногласно усвојио предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја за промену концепта комбинованог теста који ученици осмог разреда полажу на крају основне школе на завршном испиту, односно на Предлог измена Правилника и програму завршног испита у основном образовању и васпитању.

Промена концепта полагања комбинованог теста подразумева да се ученици опредељују за један тест из неког од пет предмета – историја, биологија, географија, физика или хемија, у складу са својим интересовањима, уместо комбинованог теста који су полагали до сада када су одговарали на питања из свих пет предмета.

У наредних десетак дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја дефинисаће рок у коме ће се ученици осмог разреда изјашњавати из ког предмета ће полагати тест на завршном испиту.

Промена концепта полагања комбинованог теста предвиђена је Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

извор Министарство просвете, науке и технолошког развоја