УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ НЕКРЕТНИНЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ЈАСНО ДЕФИНИСАНИ

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ НЕКРЕТНИНЕ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ЈАСНО ДЕФИНИСАНИ

Услови за добијање субвенције државе за куповину некретнине по основу рођења детета јасно су дефинисани и од почетка примене Уредбе истакнути на званичним интернет страницама министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, финансија и за бригу о породици и демографију.

Такође, све потребне информације о остваривању овог права могу се добити и у локалним самоуправама, којима је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставило и инструкције о поступању по захтевима за добијање ове субвенције.

Основни услов за добијање овакве врсте субвенције, поред тога да је дете рођено током 2022. године, јесте да мајка у тренутку подношења захтева не поседује некретнину на своје име.

Приликом конкурисања за овај вид помоћи државе неопходно је да заинтересовани доставе оверен предуговор о купопродаји стана или куће, а не уговор о купопродаји, будући да тим уговором стичу власништво над некретнином и аутоматски не испуњавају један од основних услова.

Тек након одобрења, односно доношења Решења о додели субвенције, заинтересовани приступа потписивању уговора о купопродаји и тиме се уписује у Катастар као власник некретнине.

До сада су субвенције за стан добиле мајке из Сомбора, Трстеника, Крагујевца и Бечеја, а држава је у ту сврху издвојила укупно 34.595 евра.

Комисија која одлучује о додели ових субвенција је у свим случајевима где је то било могуће непотпуне захтеве враћала на допуну, како би сви заинтересовани могли да остваре ову помоћ државе.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива све заинтересоване да се пре уласка у процедуру детаљно информишу о свим условима за добијање субвенције.

То могу учинити, као и до сада, и позивањем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

извор Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања