У БАЊЕ ОКО  16.800 ПЕНЗИОНЕРА(извор Фонд ПИО)

У БАЊЕ ОКО 16.800 ПЕНЗИОНЕРА(извор Фонд ПИО)

извор Фонд ПИО

Као и сваке године, Фонд ПИО је и за 2022. определио средства за десетодневну рехабилитацију у бањама корисника са нижим пензијама. Оглас је био расписан 5. априла ове године, а пензионери су могли да конкуришу до 21. априла. Финансијским планом Фонда ПИО за 2022. годину на име друштвеног стандарда корисника пензија планирана су средства у износу од 649,476 милиона динара, од чега је за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима издвојено 85 одсто укупних средстава, односно 552,054 милиона динара.

Узимајући у обзир опредељена средства и просечне цене за ову годину, на бесплатан опоравак у неку од 25 бања Србије по овогодишњем конкурсу отићи ће око 16.800 пензионера. Прелиминарне ранг листе корисника који су испунили услове за коришћење права на бесплатну рехабилитацију по овогодишњем огласу биће
објављене на огласним таблама двадесет првог радног дана од дана истека огласа, након чега ће бити могуће уложити приговор у наредних пет дана, а затим следи и решавање по приговорима. Лекарска комисија одређује у коју бању ће сваки корисник бити упућен. По завршетку рада лекарске комисије следи потписивање уговора са бањама и РХ центрима и упућивање корисника на бесплатну рехабилитацију.

Једна од најважнијих измена односи се на то да корисници право на бесплатну рехабилитацију могу да користе само једном у току трајања пензије. Претходним правилником је било прописано да се то право поново може остварити након пет година од претходног коришћења. Ова измена је направљена како би се што већем броју пензионера омогућило да оду на бесплатан опоравак, тако да су на овај начин средства која се издвајају за те намене праведније распоређена.То значи да они пензионери који су право на бесплатан опоравак искористили 2020. или 2021. више немају право да буду категорисани да оду у бању.

Како је предвиђено Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија, након објављивања коначне ранг листе, Фонд писаним путем обавештава пензионера да је остварио право на рехабилитацију у једној од 25 бањских установа, обавештава га о списку области из којих се пружа рехабилитација, као и о спецификацији
услуга које су му обавезно омогућене. Фонд доставља свакој установи списак корисника који се упућују на рехабилитацију. Позивање пензионера, договор око термина коришћења, њихов пријем у РХ центре према одређеном редоследу и динамици, посао је који обављају запослени у рехабилитационим центрима.