ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2022/2023. ГОДИНУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2022/2023. ГОДИНУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Што се тиче календара за школску 2022/2023. годину за средње школе садржај је мало обимнији и компликованији у односу на основне школе, па нам остаје само да се надамо да ће све одвијати по плану.

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2022. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава се у уторак, 20. јуна 2023. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 23. маја 2023. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разредачетворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне
праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у уторак, 15. августа 2023. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 13. јануара 2023. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се ууторак, 18. априла 2023. године.

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа иученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршеткуматурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18–24. априла 2023. године, и то:

1) од уторка, 18. априла до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем преко портала Моја средња школа;

2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2023/2024. годину биће организовани у периоду од 12–21. маја 2023. године, и то за упис у:
– средње музичке школе;
– средње балетске школе;
– уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности;
– одељења за ученике са посебним способностима за математику;

– одељења ученика са посебним способностима за физику;
– одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;
– одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност;
– одељења ученика са посебним способностима за географију и историју;
– одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију;
– одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из
српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика);
– средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику.

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике сапосебним способностима за спорт одржаће се у суботу, 20. маја и понедељак, 22. маја 2023. године.

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре (пробна Државна матура) одржаће се у средњим школама у периоду од 31. маја до 2. јуна 2023. године.

извор Министарство просвете