САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОМ ТОКУ

Приликом обележавања хоризонталне сигнализације на кружном току, извођач радова није поступио у складу са пројектном документацијом.

Надзорни орган општинске управе Алексинац је након уочених неправилности издао налог извођачу радова за исправку хоризонталне сигнализације и усклађивање са пројектом.

Осим погрешно обележених ознака на коловозу, извођач радова није обележио поља за усмеравање саобраћаја која су планирана пројектом.