САНАЦИЈА УЛИЦЕ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА У АЛЕКСИНЦУ

САНАЦИЈА УЛИЦЕ ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА У АЛЕКСИНЦУ

У току је извођење радова на првој фази санације оштећене саобраћајнице улице Јужноморавских бригада у Алексинцу, у оквиру њене постојеће регулације саобраћајнице у складу са фактичним стањем на терену.

За реализацију пројекта Општина Алексинац је код Кабинета министра за развој недовољно развијених општина добила део средстава на Јавном позиву за пријаву пројеката за Програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина.
Укупна вредност пројекта износи 19.977.872,82 динара са ПДВ-ом, од тога Кабинет министра за развој недовољно развијених општина доделио је средства у износу од 8.000.000,00 динара, а општина је обезбедила средства у износу од 11.977.872,82 динара.
У улици Јужноморавских бригада у Алексинцу, неколико година уназад, на косини према реци Моравици активиран је процес одроњавања и клижења косине терена према реци Моравици. У том процесу асфалтирани део коловоза улице Јужноморавских бригада је одсечен и склизнуо је ка реци и постоји сужење коловоза у дужини од око 50 метара, а део асфалтног коловоза улице у ширем појасу је испуцао и отворене су прслине и пукотине што представља ризик за одвијање саобраћаја.
Израдом потпорног армирано-бетонског зида фундираног на штаповима у дужини од 50 метара и израдом атмосферске канализације у дужини од 487 метара са изградњом 21 ревизионих шахти санираће се проблеми на делу улице Јужноморавских бригада у Алексинцу за дужи низ година, јер стабилизацијом терена уз помоћ потпорног зида и решавањем атосферских вода на коловозу зауставиће се процес клижења и одводњавања овог дела терена.
Реализацијом овог пројекта добија се квалитетније одвијање саобраћаја и смањен ризик од саобраћајних несрећа.
Радове на санацији изводи фирма METALPLAST PAVLOVIĆ DOO BLACE, а предвиђени рок за завршетак радова је 60 дана од почетка радова.