РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ЖАНДАРМЕРИЈУ

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ЖАНДАРМЕРИЈУ

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је јавни конкурс за похађање селекционе и основне обуке за Жандармерију. Конкурс је отворен до 30. новембра.

У питању је  попуњавање радног места „жандарм“ (200 извршилаца) у Жандармерији, Дирекција полиције, и то:
80 радних места у Одреду Жандармерије у Београду,
40 радних места у Одреду Жандармерије у Новом Саду,
20 радних места у Одреду Жандармерије у Нишу и
60 радних места у Одреду Жандармерије у Краљеву.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају услове за заснивање радног односа прописане Законом о полицији и Уредбом о специјалној и посебним јединицама полиције, и то:
1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину
непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;
3. да има завршено средње образовање;
4. да нема мање од 18 ни више од 24 године старости у моменту подношења пријаве;
5. да не постоје безбедносне сметње за обављање послова у Министарству;
6. да поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;
7. да испуни услове селекционог тестирања;
8. да је способан за похађање Селекционе обуке за Жандармерију сходно резултатима са претходног лекарског прегледа.

Пријава на конкурс, подноси се на прописаном обрасцу заједно са документацијом, на адресу:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику, Управа за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – “За јавни конкурс за радно место „жандарм“ (навести за који Одред се подноси пријава).

Детаљније можете погледати овде.