ПРОДУЖЕН РОК ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ДОМАЋИНСТАВА

ПРОДУЖЕН РОК ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ДОМАЋИНСТАВА

По препоруци Министарства рударства и енергетике још једном је продужен  рок за подношење пријава на Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Алексинац , и то овог пута до 12. септембра 2022. године.

Првобитни рок за подношење пријава на овај јавни позив био је 5. септембар 2022. године.
Поменути јавни позив односи на:
 замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
 набавка инсталација котлова на природни гас, грејача простора или замена постојећег;
 набавка инсталација котлова на биомасу;
 замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и
 набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система.
извор aleksinac.org